Takplåt är en tunn plåt som används till takkonstruktioner oftast i en veckad form, så kallad korrugerad plåt. Korrugerad plåt innebär att tunnplåten är pressad på så sätt att veck har uppstått. Takplåten kan användas till olika delar i takkonstruktioner, det kan vara den yttersta delen på taket och fungera som tätskikt. Om takplåten är tillverkad av korrugerad plåt så kan den användas som ett bärande skikt i konstruktioner eftersom vecken gör att plåten får väldigt hög hållfasthet medan en slät plåt inte tål hög belastning och kan därför inte räknas som bärande i konstruktionen.

Takplåten kan också användas som en del av den bärande konstruktionen men inte vara det yttersta laget på taket och då används det inte heller som tätskikt. Tätskiktet kan då istället vara takpapp eller så kan konstruktionen se ut som sådan att en korrugerad takplåt används först som bärande konstruktion, följt av isolering och till sista används en till takplåt, oftast en slät som yttersta lager och då också som tätskikt.

Olika tillverknings material

Takplåt kan vara tillverkad av olika sorters metall så som stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, zink, bly och så vidare. Olika material har olika egenskaper och olika utseenden, stålplåt är dock det vanligaste. Stålplåt som ska användas till det yttersta lagret på ett tak brukar oftast målas/lackas rött eller svart för att efterlikna svartglaserat eller rött taktegel men också för att öka hållbarheten. Stålplåten brukar även galvaniseras och tillsammans med lackningen så får den då en väldigt lång hållbarhet. Aluminium är ett material som har blivit allt vanligare att använda som takplåt och är ett material som kan motstå korrosion mycket bra men är istället känsligt för kontakt med andra metaller och trä. Aluminium har inte riktigt lika bra hållfasthet som stålplåt men har ändå tillräckligt god hållfasthet för att vara ett utmärkt material till takplåt.

Fördelar med takplåt

Det finns många fördelar med att välja takplåt till sitt tak, en av dem är att det är ekonomiskt vilket i sin tur innebär att man kan bygga hus med god kvalitet på taket till ett kostnadseffektivt sätt och lägga mer pengar på andra delar av huset. Tycker man att takpannor är mer estetiskt tilltalande än plåt så finns det något som kallas för takpanneplåt som är en takplåt tillverkad på ett sätt som gör att den efterliknar klassiska takpannor i utseendet.

En till fördel med takplåt är att de har en lätt vikt, vilket är bra speciellt på gamla hus eftersom belastningen på husets konstruktion blir så liten som möjlig. En låga vikten på materialet gör också att själva takläggningen underlättar eftersom det är lättare att arbeta med ett material som inte väger så mycket, speciellt uppe på ett tak.

Takplåtar, speciellt de som är tillverkade av slät plåt är relativt hala vilket gör att snö har en tendens att glida av från taket. Det minskar belastningen på taket och huskonstruktionen och husägaren behöver inte skotta taket lika ofta, vilket är en fördel eftersom det alltid innebär en fallrisk att skotta ett tak på hög höjd.